Workshop for HR og ledelse

Når HR og ledelse skal forhandle kan det være nyttig å sammen delta på en 1-dags mini-Workshop eller et mer omfattende program over to dager.

Workshop spesiallages avhengig av hva som er viktigst for deg innen følgende forhandlingsområder:

• Lønn

• Arbeidskonflikt

Rollespill og praktiske øvelser er trygt da dere deltar i spesialutformede case med HR/ledelse, og ingen andre. Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug sørger for at dere blir utfordret i form av motpartens krav og holdninger.

Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug utfordrer HR og ledergruppen gjennom varierte øvelser og spill. Forhandlinger blir best når de praktiseres. Tid settes av til å oppsummere i etterkant.

Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug kan bistå innen følgende forhandlingsområder:
• Arbeidskonflikter
• Lønnsforhandlinger

Eksempel på kurs eller workshop i lønnsforhandlinger for HR-ledere:

https://www.kursguiden.no/kurs/Forhandlinger-og-forhandlingsteknikk/Slik-blir-du-bedre-på-lønnsforhandlinger/