Hjelper HR med lønnsforhandlinger!

Ny eller erfaren, har du som jobber innen HR eller annen ledelse tenkt at ditt arbeidsområde i virksomheten er ganske bredt og variert? I en større virksomhet er emnene gjerne mer spesialisert på flere. I mindre virksomheter kan en HR-leder jobbe svært variert med både operasjonelle og strategiske arbeidsoppgaver, blant flere; kompetanseutvikling, lederuvikling, ansatte i bevegelse, ledelse av lønnsforhandlinger, digital utvikling, relasjoner med tillitsvalgte, strategisk fokus, og rekruttering.

Mange innen HR valgte bransjen fordi det handler om mennesker. Ny teknologi kan effektivisere en del oppgaver, samtidig som mennesket og relasjonene består.

Det er i HR sin interesse med gode relasjoner med ansatte, tillitsvalgte, og øvrige ledelse. HR er tett på ansatte i ulike situasjoner. Én av situasjonene som krever flyt og fokus er hvordan du leder virksomhetens lønnsoppgjør.

 

  • Har du opplevd misfornøyde ansatte, tillitsvalgte og øvrig ledelse før, under og i etterkant av lønnsjusteringer?
  • Har du erfart anspent stemning med konserntillitsvalgte, andre tillitsvalgte eller andre ansatte grunnet forhandlinger som dro ut i tid, startet og ble sluttført på en uheldig måte?

Hvis du nikker til noe av dette, er du nysgjerrig på hvordan du kan bli mer trygg på det å lede lønnsforhandlingene?

  • Ønsker du å på en heldig måte å forholde deg til ansatte og tillitsvalgte, som vil snakke om lønn og andre ansattgoder – året rundt?
  • Behøver du hjelp med å få relasjonene med tillitsvalgte til å skli lettere, og få lønnsoppgjørene i havn på en smidig måte, både i tilknytning til virksomhetens øvrige ledelse og alle tillitsvalgte?
  • Vil du vite hvordan du kan forhandle bedre med tillitsvalgte og øvrige ledelse før og under virksomhetens lønnsoppgjør?
  • Har du et behov for å kunne bli mer stødig på hvordan du forsvarer og argumenterer for dine valg?

Mer solid forhandlingskompetanse hos HR kan gjøre at mulighetsrommet blir større og relasjonene mer fornøyde – selv når det butter i mot og uenigheter er synlig fra første stund.

Møtene og forhandlingene med tillitsvalgte behøver ikke å bli årets nedtur, hvis du vet eksakt hvordan du skal kommunisere med denne gruppen i din virksomhet.

Bedre Forhandlinger kan gi forhandlingshjelp og rådgivning en-til-en. Om ønskelig kan rådgivning eller en Workshop gjøres i en gruppe med flere.

Avhengig av ditt behov kan vi snakkes i et digitalt møte / telefonmøte, slik at vi kan få kartlagt utfordringen. Målet er å gi deg som forhandlingsleder det beste verktøyet for å håndtere relasjoner og forhandlinger.

Bedre Forhandlinger tilbyr:

Entilen-møter med forhandlingscoaching til ledelse (møte digitalt eller over telefon).