Hjelper HR med lønnsforhandlinger!

Ny eller erfaren, har du som jobber innen HR eller annen ledelse tenkt at ditt arbeidsområde i virksomheten er ganske bredt og variert? I en større virksomhet er emnene gjerne mer spesialisert på flere, Derimot, i mindre virksomheter kan en HR-leder jobbe svært variert med både operasjonelle og strategiske arbeidsoppgaver, blant flere; kompetanseutvikling, lederuvikling, ansatte i bevegelse, ledelse av lønnsforhandlinger, digital utvikling, relasjoner med tillitsvalgte, strategisk fokus, og rekruttering.

Mange innen HR valgte bransjen fordi det handler om mennesker. Ny teknologi kan effektivisere en del oppgaver – men mennesket og relasjonene består.

Det er i HR sin interesse med gode relasjoner med ansatte, tillitsvalgte, og øvrige ledelse. HR er tett på ansatte i ulike situasjoner. Én av situasjonene som krever flyt og fokus er hvordan du leder virksomhetens lønnsoppgjør.

  • Har du opplevd misfornøyde ansatte, tillitsvalgte og øvrig ledelse før, under og i etterkant av lønnsjusteringer?
  • Har du erfart anspent stemning med konserntillitsvalgte, andre tillitsvalgte eller andre ansatte grunnet forhandlinger som dro ut i tid, startet og ble sluttført på en uheldig måte?

Hvis du nikker til noe av dette, er du nysgjerrig på hvordan du kan bli mer trygg på det å lede lønnsforhandlingene?

  • Ønsker du å på en heldig måte å forholde deg til ansatte og tillitsvalgte, som vil snakke om lønn og andre ansattgoder – året rundt?
  • Behøver du hjelp med å få relasjonene med tillitsvalgte til å skli lettere, og få lønnsoppgjørene i havn på en smidig måte, både i tilknytning til virksomhetens øvrige ledelse og alle tillitsvalgte?
  • Vil du vite hvordan du kan forhandle bedre med tillitsvalgte og øvrige ledelse før og under virksomhetens lønnsoppgjør?
  • Har du et behov for å kunne bli mer stødig på hvordan du forsvarer og argumenterer for dine valg?

Mer solid forhandlingskompetanse hos HR kan gjøre at mulighetsrommet blir større og relasjonene mer fornøyde – selv når det butter i mot og uenigheter er synlig fra første stund.

Møtene og forhandlingene med tillitsvalgte behøver ikke å bli årets nedtur, hvis du vet eksakt hvordan du skal kommunisere med denne gruppen i din virksomhet.

Bedre Forhandlinger kan gi forhandlingshjelp og rådgivning 1:1. Om ønskelig kan dette gjøres i en gruppe med flere. Avhengig av ditt behov kan vi snakkes i nettmøte, telefonmøte, eller ved personlig oppmøte, slik at vi kan få kartlagt utfordringen og komme med løsningen som gir deg størst mulig trygghet i rollen som forhandlingsleder.

Bedre Forhandlinger tilbyr:

Entilen-møter med forhandlingscoaching til HR-ledelse (møte, nettmøte eller telefon)

Live Chat

Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug, Telefon: (+47) 94 84 22 51 / Epost: hege@bedreforhandlinger.no