Tips for større påvirkningskraft og innflytelse

Alle forhandler, bevisst eller ubevisst. Hvordan får du andre med deg i å gå for din idé, ja, ditt forslag til løsning? Jobber du i en lederrolle hører du definitivt med til de som er avhengig av å få andre med deg.

De fleste ledere vil kjenne presset på at de må overbevise når idéer skal selges inn til andre ledere, kollegaer, styret eller eksterne samarbeidsparter, forslag til nye prosjekter, strategisk retning, eller bare mindre eller større endringer som har konsekvenser for virksomheten.

Maktbalansen vil spille inn på hvordan du forsøker å overtale andre. Selvsagt kan du forsøke den instruerende stilen, der du som leder nærmest kommanderer andre til å gå for din løsning. Men fungerer det så bra? Chester L. Karass (1993) sier det greit i Praise for Give and Take når han viser til forskning og godt skjønn i tilknytning til det å overtale andre: Presenter begge sider av en sak, fremfor bare én.

Forståelse ikke det samme som enighet

For å få gjennomslag for din måte å se tingene på, hva med å starte med å leve deg inn i den andres standpunkt? Hva du viser er kun forståelse for den andres synspunkter, argumenter og logisk oppbygning. Forståelse må ikke forveksles med enighet. Du behøver ikke å være enig med den andre parten, men du kan forstå hva han eller hun sier til deg.

Har du forsøkt med overbevisning å fremføre hvor bra du forstår den andre, for så å vende hele bildet ved å vise til at det også finnes en annen måte å se saken på, nemlig din måte?

Politikere kan bruke samme metode for større gjennomslagskraft. De kan vise hvor bra deres egne forslag er, ved å først vise hvor godt de har forstått den andres forslag, for dernest å fortelle at det også finnes en annen måte å se denne saken på: deres egen.

En slik teknikk bør planlegges, forkortes og tilpasses sak, tema og målgruppe. Foreta gjerne en liten konsekvensanalyse i forkant.

Gå i den andres sko

Metoden, der du forestiller deg hvordan det er «å gå i den andres sko» kan styrke din sak.

Du som jobber som leder kan benytte deg av samme vinkling. Du kan få mer kontroll i møte med en opponent, kritiker eller vanskelig situasjon ved å:

  1. Lytte aktivt
  2. Demonstrere forståelse
  3. Stille gode spørsmål

I bunnen handler det mye om å bli hørt og forstått. De fleste responderer bra på det.

Hva har tidligere vist seg å fungere bra for deg, når du skal overbevise og inspirere andre til å gå for ditt forslag?

Har du innspill til teksten, eller ønsker forhandlingscoaching for å komme videre i hva du holder på med, velkommen til å ta kontakt på e-post:  hege@bedreforhandlinger.no                                              

Fotografi: Julia Weihe, Unsplash