Om

Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug er spesialisert på én-til-én-rådgivning. Det hjelper å snakke om det.

La en utenfra se på din situasjon og få innspill, basert på lang praktisk erfaring.

Bedre Forhandlinger har spesialisering og sertifisering i forhandlinger gjennom Heriot-Watt University ved MBA-enkeltmodulene Negotiation og Strategic Negotiation samt det tverrfaglige forhandlingsprogrammet Program On Negotiation (PON) ved Harvard Law School.

Hovedutdannelse så langt: Statsviter (Cand.polit.) fra Universitetet i Oslo og Universiteit Leiden, Nederland. Strategi og ledelse fra NTNU Videre.

Generell innsikt: Hvordan man kan jobbe med påvirkning, innflytelse, ledelse, strategi, organisasjonsendring , kompetanseutvikling, prosessledelse og forhandlinger.

Praktiske erfaringer: Observatør i langsiktige pris- og kontraktsforhandlinger med utenlandske kunder, journalistikk, undervisning, klasseledelse, organisasjonsutvikling, salgskommunikasjon, utstrakt dialog med lag og organisasjoner, lang erfaring med tillitsvalgte, rådgivning, prosessledelse, prosjektledelse (PLP-metodikk), arbeidsgiver- og ansattrelasjoner, omorganisering, vanskelige samtaler, arbeidskonflikter og lønnsforhandlinger.

Hovederfaringer: En-til-en rådgivning, strategiske sonderinger, planlegging av årets lønnsforhandlinger, Workshop med egenutviklede case klar for læring gjennom rollespill. Forhandler løsninger på arbeidskonflikter. Trent i å lytte – også til det som ikke blir sagt. Taushetsplikt.

Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug tilbyr forhandlingshjelp til ledelse og HR. Det hjelper å snakke om det.