Om

Bedre Forhandlinger er en ide som dukket opp etter å ha sett og erfart felles utfordringer  hos flere mennesker i ulike roller: I privat og offentlig sektor,  innland og utland, by og distrikt,  yngre som eldre, ledere, tillitsvalgte, kollegaer, kommersielt, ideelt, i langtidskontrakter, lønnsforhandlinger og hos ansatte/ledelse/HR.

Felles for alle er at de har hver sin måte å se verden på,  noe som i seg selv kan skape konflikter.

Følgende er ulikt:

Bagasje, filtrering,  fagbakgrunn, personlighet, interesser, vekting og ikke minst: måten å planlegge, gjennomføre og evaluere en forhandling på. Interesseanalysene, hvis de var foretatt, fortonet seg svært ulike. 

Bedre Forhandlinger ønsker å dele av egne og andres innsikter innen forhandlinger, lært gjennom egen praksis, forhandlingspensum ved NHH og BI, sertifiserende kurs (20 studiepoeng) gjennom Heriot-Watt University (tidligere Edinburgh Business School) og deltagelse ved det tverrfaglige Program on Negotiations programmet ved Harvard Law School. I bunnen har jeg et hovedfag i statsvitenskap.

Bedre Forhandlinger har utviklet et eget materiale spesielt beregnet på ledelse og HR.