Kan du huske å ha vært for ettergivende i forhandlinger?

Kan du huske sist du ga for mye i forhandlinger? Ikke bare i jobbsammenheng kan dette forekomme, det skjer like mye privat. Et eksempel kan være at du solgte bilen din for en lavere pris enn hva du så for deg som din minstegrense. Et annet eksempel er når du i jobbsammenheng gir bort flere verdier enn nødvendig.

Det å selge bilen til en lavere pris enn ønsket går mest utover deg selv, og du ser gjerne ikke kjøperen igjen. I jobbsammenheng får det større konsekvenser å gi bort mye mer enn hva du må. I tillegg møter du også gjerne de samme relasjonene igjen ved flere anledninger, noe som i større grad ansvarliggjør deg for resultatene.

Kjenner du deg igjen i noe av følgende?

 • Du kunne ha vært mer kravstor i forhandlingene, og ikke gitt etter så raskt. Du ga mye mer enn planlagt for å slippe alt styret?
 • Du har en tendens til å kreve for mye, som i “alt eller ingenting”?
 • Du kan huske å ha vært for tøff – eller motsatt; for ettergivende i forhandlinger?

Hvis du nikket til noe av dette, er det mulig å lære mer om mekanismene i forhandlinger, slik at du står tryggere som forhandlingsleder!

Gjennom Bedre Forhandlinger kan du lære mer om:

 1. Kreve samtidig som du gir. På den måten slipper du å gå på disakkord med virksomhetens verdier, og likevel få noe av hva dere vil ha.
 2. Stille betingede forslag
 3. Bevissthet på de ulike forhandlingspersonlighetene
 4. Gjenkjenne de ulike fasene i forhandlinger
 5. Forventninger til rollen som forhandlingsleder
 6. Hva som er et godt resultat
 7. Forhandlingskommunikasjon med mange ulike roller

  Fotografi: Siora Photography, Unsplash

  © 2020 – 2021, Bedre Forhandlinger. All rights reserved.