Forhandlingshjelp for HR og ledelse

Er du ny eller erfaren HR-leder? Er du medlem i ledergruppen og jobber med personalpolitikk? Må du håndtere vanskelige samtaler med ansatte, lønnsforhandlinger, arbeidskonflikter, oppsigelser og nedbemanning?

Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug kan gi deg personlig hjelp og bistand, én-til-én.

Låste personalkonflikter kan være utfordrende for alle involverte. Du kan behøve profesjonell, ekstern bistand fra en som kartlegger interessene og foreslår konkrete løsninger. Saken kan som oftest løses og de menneskelige relasjonene bevares – før situasjonen eskalerer til at begge parter må ha juridisk bistand.

Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug kan bistå arbeidsgiver i arbeidskonflikter med mål om tidlige og gode forhandlingsløsninger – uten juridisk bistand.

Personlig oppfølging: valgfri kommunikasjonsform. Møte ute på tur, eksterne møtelokaler, SMS/Telefon/Skype/FaceTime/E-post. Fleksibelt.

Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug tilbyr tjenester og produkter innen følgende forhandlingsområder:

Arbeidskonflikter: Samtaler, sonderinger, dialog med begge parter og stille de riktige spørsmålene. Uformell dialog og riktig lytting. Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug kan avdekke begge parters interesser og komme frem til den gode forhandlingsløsningen. En kontraktsansvarlig ordner formalia til slutt.

• Kollektive og individuelle lønnsforhandlinger: Er du ansvarlig for lønnsforhandlingene i din virksomhet og må forhandle lønn og andre ansattbetingelser med tillitsvalgte eller andre enkeltpersoner? Er det vanskelig å balansere mellom de økonomiske betingelsene og de ansattes krav? Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug kan hjelpe deg med en plan for gjennomføring.

Produkter/tjenester:

Lønnsforhandlinger A, B, C: Arbeidsgivers planlegging, gjennomføring og evaluering: Bistand tilpasset din foretrukne kommunikasjonsform.

Arbeidskonflikt: Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug bistår deg med den individuelle, konkrete situasjonen. Vanskelige personalsituasjoner bør løses raskt, noe som er til det beste for alle parter.

Ta kontakt på mobil 94 84 22 51 eller e-post til hege@bedreforhandlinger.no. Velkommen innom til avtalt møte hos Bedre Forhandlinger i Rosenborggaten 13.