«Hva gjør jeg med vanskelige tillitsvalgte?», spurte HR sjefen

HR sjefen i en mellomstor, privat virksomhet tok kontakt med Bedre Forhandlinger og skrev at det gjaldt «lønnsforhandlinger». Jeg trodde hun ville snakke om det tekniske ved en lønnsforhandlingsprosess og at hun ønsket å tenke høyt sammen med meg, fordi det kunne ha sin egenverdi.

Det viste seg mot slutten av det første Skype-møtet vi hadde en sen ettermiddag, at spørsmålet egentlig gjaldt noen av de tillitsvalgte i virksomheten. Som ny HR sjef var hun erfaren med kompetanseutvikling, men møtet med tillitsvalgte, og dermed også lønnsforhandlinger, viste seg å by på noen utfordringer.

HR sjefen reagerte spesielt på de tillitsvalgte sin sjargong og fremtreden: Hun oppfattet flere av de som «sure og vanskelige å samarbeide med». Hun hadde sett for seg at tillitsvalgte var med i forbindelse med lønnsforhandlinger – men ikke «nærmest året rundt. » Flere av de problematiserer så mye, når det ikke er nødvendig», sa hun.

Vi avtalte et nytt møte der vi gikk en tur og tok en kaffe. Vi snakket om at det er nødvendig i en virksomhet der hun var ny som HR sjef å ha uformelle, gjerne korte, møtearenaer med alle tillitsvalgte gjennom hele året. Hun kunne for eksempel sette opp i kalenderen innkalling til et kort møte med tillitsvalgte en gang hver måned, eller annenhver måned, med ulike temaer. Eksempelvis åpent forum der de kan melde inn saker på forhånd, og drøfte innkomne saker i plenum. Dette kan virke forebyggende foran et større lønnsoppgjør, enten det er hovedoppgjør eller mellomoppgjør.

Vi snakket om viktigheten av å bevare en smidig relasjon året i gjennom med de ulike tillitsvalgte. HR-sjefen oppfattet de som krevende og at de aldri ble ferdig med ulike saker. Vi snakket videre om at hun fint kan ta opp de ulike sakene kort og uformelt, initiere dialog og referatføre hva som kom ut av møtene.

Vi avsluttet med en kort handlingsplan og at vi tar en ny prat om 6 måneder for å se om hun opplever endringer i hvordan hun oppfatter det å forholde seg til de tillitsvalgte i virksomheten. Sannsynligvis vil det gå veldig fint.