Slik leder du som HR sjef lønnsforhandlingene

Som HR-leder må du forholde deg til motstridende interesser blant ledelse og ansatte. Hvordan pleier du å balansere?

HR er et bredt fagområde, og ansvar for bedriftens lønnsforhandlinger er blant arbeidsoppgavene. Hvordan skal du lede dette gjentakende prosjektet?

Skaff deg oversikt over tariffavtaler eller personalhåndboken: Hvilke fagforeninger og tillitsvalgte må du forholde deg til? Omfanget vil variere veldig ut fra hvor stor bedriften er – men prinsippene er de samme; du må orientere deg på nytt hvert år. Undersøk hva ditt mandat er og hvorvidt du kan bevege deg utenfor grensene.

Har du startet forberedelsene tidlig nok? Lag deg en oversikt over forhandlingspartene. Hvordan ser resultatene og historikken ut for de siste fem årene? Sjekk tidligere referater og protokoller. Ble det gitt løfter og merknader som i år bør følges opp? Misnøye fra 2017 og 2018 kan eskalere i 2019 hvis den ikke tas tak i.

Hvordan ser årets tall ut – og hvorfor? Dine forhandlingsparter vil alltid lure på hvorfor. Hvorfor ikke, tenker du kanskje; «Gi det tilbudet, godta og bli ferdig, det er ikke mye å snakke om».

Husk at dere er to parter som er i et gjensidig avhengighetsforhold. Det er derfor dere forhandler betingelser. Hvis lønnsforhandlingene skal være forhandlinger så må begge være villige til å bevege seg. Disse bevegelsene gjøres underveis, og ikke på forhånd.

HR lederen vinner på på bevegelser fremfor knapp kommunikasjon.

HR lederen ser ett bilde, og ofte ser forhandlingsparten et annet scenario.