Hva kan du gjøre når bedriftssituasjonen er uviss?

Du kan behøve navigasjonshjelp når reglene er uklare

Når du skal lede en endringsprosess, være prosessleder for omorganisering etter det nye organisasjonskartet, eller bare skal lede årets lønnsforhandlinger – hva navigerer du etter, bortsett fra styrende dokumenter, personalhåndboken eller bedriftens «slik gjør vi det her»?

Know-How:

Din bedrift, liten eller stor, har garantert noen som har kunnskap om «slik gjør vi det her». Er du nyansatt i bedriften er det lurt å snakke litt med en som har jobbet der en stund, slik at du kan spørre deg litt frem og få en smak av bedriftskulturen. Det kan være at du får innsikt i konkrete enkeltepisoder, hva som har skjedd tidligere, historier om mennesker, roller og hva andre har lært om å jobbe i akkurat den virksomheten. Dette er kunnskap du ikke finner på bedriftens hjemmesider. Når du tidlig lurer på hva de ulike menneskene i bedriften jobber med og hvordan de tenker, får du unik innsikt i forskjellen på «liv og lære». Du lærer samtidig litt om bedriftens verdier i praksis.

man reading book on beach near lake during daytime
Som ny i bedriften er det lurt å snakke med noen som har jobbet der en stund, for å få mer kunnskap om «slik gjør vi det her».

Uansett hva dine arbeidsoppgaver består i, om du skal lede eller følge: ofte behøver du å forhandle med mennesker i organisasjonen. Det kan være helt direkte i form av prosessen på vei mot en avtale – eller indirekte gjennom innflytelse der du får mennesker i ulike roller til å handle på måter som de ellers ikke ville ha gjort. Eksempler kan være offboarding, omorganisering eller forhandlinger av ansattbetingelser. Noen ganger er det til og med nødvendig å forhandle om spillereglene, da de ofte ikke er fastsatt klart nok, eller de passer ikke den individuelle situasjonen.

Kan dette av og til passe din situasjon når du omgås mennesker i prosjekter eller prosesser?

Hvordan forholder du deg til motstridende interesser?

Du merker sannsynligvis at du må forhandle, når de menneskene du er omgitt av i bedriften kommer med forslag, krav, ønsker, forespørsler og behov. Ofte handler det om å bli sett samtidig som mange interesser er i omløp. Bedriften synliggjør interessene i retningslinjer, tariffavtaler, personalhåndbøker, visjon, verdier, budsjett, regnskap, årsrapport, medieutspill, sosiale medier, med mer. Aktører innenfor organisasjonen har motstridende og sammenfallende interesser, så ofte må du forhandle internt og ekstern. Internt kan det hende at du har fått et mandat om å lede et prosjekt. Klare retningslinjer mangler – og det kan hende du må forhandle deg frem til veien videre. Selv om du kanskje er sertifisert innen Agile, PRINCE2, ledelse eller annet, kan du likevel oppleve at oppskriften ikke passer med terrenget i din bedrift, så da må du uansett forhandle med mennesker internt. Hvordan pleier du å gjøre det – og er du fornøyd?

Andre ganger kan det hende at det er nødvendig å forhandle eksternt med en kunde, leverandør, bransjeorganisasjon eller andre foreninger. Du er sikkert erfaren og har gjort dette mange ganger før. Likevel er det ikke alltid at mennesker i møter opptrer forutsigbart eller ut fra din logiske plan. Derfor er det nyttig å kunne improvisere i tillegg til retningslinjene og de styrende dokumentene. Det er lurt å ha en plan B i tilfelle en pluss en ikke ble to.

Forhandlingskunnskap gir deg ingen garanti for forhåndskalkulerte utfall – men når du lurer på noe, stiller spørsmål og øver litt på praktiske teknikker kan du ikke annet enn å bli mer solid.

woman standing while stretching beside brown leafed trees
Øvelser gjør mester