Kan du huske å ha vært for ettergivende i forhandlinger?

Kan du huske sist du ga for mye i forhandlinger? Ikke bare i jobbsammenheng kan dette forekomme, det skjer like mye privat. Et eksempel kan være at du solgte bilen din for en lavere pris enn hva du så for deg som din minstegrense. Et annet eksempel er når du i jobbsammenheng gir bort flere verdier enn nødvendig. Det å selge bilen til en lavere pris enn ønsket går mest utover deg selv, og du ser gjerne ikke kjøperen igjen. I jobbsammenheng får det større konsekvenser å gi bort mye mer enn hva du må. I tillegg møter du også gjerne de samme relasjonene igjen ved flere anledninger, noe som i større grad ansvarliggjør deg for forhandlingsresultatene.

Kjenner du deg igjen i noe av følgende?

 • Du kunne ha vært mer kravstor i forhandlingene, og ikke gitt etter så raskt. Du ga mye mer enn planlagt for å slippe alt styret?
 • Du har en tendens til å kreve for mye, som i «alt eller ingenting»?
 • Du kan huske å ha vært for tøff – eller motsatt; for ettergivende i forhandlinger?

Hvis du nikket til noe av dette, er det mulig å lære mer om mekanismene i forhandlinger, slik at du står tryggere som forhandlingsleder!

Gjennom Bedre Forhandlinger kan du lære mer om:

 • Kreve samtidig som du gir. På den måten slipper du å gå på disakkord med virksomhetens verdier, og likevel få noe av hva dere vil ha.
 • Stille betingede forslag
 • Bevissthet på de ulike forhandlingspersonlighetene
 • Gjenkjenne de ulike fasene i forhandlinger
 • Forventninger til rollen som forhandlingsleder
 • Hva som er et godt resultat
 • Forhandlingskommunikasjon med mange ulike roller

  Hjelper HR med lønnsforhandlinger!

  Ny eller erfaren, har du som jobber innen HR eller annen ledelse tenkt at ditt arbeidsområde i virksomheten er ganske bredt og variert? I en større virksomhet er emnene gjerne mer spesialisert på flere, Derimot, i mindre virksomheter kan en HR-leder jobbe svært variert med både operasjonelle og strategiske arbeidsoppgaver, blant flere; kompetanseutvikling, lederuvikling, ansatte i bevegelse, ledelse av lønnsforhandlinger, digital utvikling, relasjoner med tillitsvalgte, strategisk fokus, og rekruttering.

  Mange innen HR valgte bransjen fordi det handler om mennesker. Ny teknologi kan effektivisere en del oppgaver – men mennesket og relasjonene består.

  Det er i HR sin interesse med gode relasjoner med ansatte, tillitsvalgte, og øvrige ledelse. HR er tett på ansatte i ulike situasjoner. Én av situasjonene som krever flyt og fokus er hvordan du leder virksomhetens lønnsoppgjør.

  • Har du opplevd misfornøyde ansatte, tillitsvalgte og øvrig ledelse før, under og i etterkant av lønnsjusteringer?
  • Har du erfart anspent stemning med konserntillitsvalgte, andre tillitsvalgte eller andre ansatte grunnet forhandlinger som dro ut i tid, startet og ble sluttført på en uheldig måte?

  Hvis du nikker til noe av dette, er du nysgjerrig på hvordan du kan bli mer trygg på det å lede lønnsforhandlingene?

  • Ønsker du å på en heldig måte å forholde deg til ansatte og tillitsvalgte, som vil snakke om lønn og andre ansattgoder – året rundt?
  • Behøver du hjelp med å få relasjonene med tillitsvalgte til å skli lettere, og få lønnsoppgjørene i havn på en smidig måte, både i tilknytning til virksomhetens øvrige ledelse og alle tillitsvalgte?
  • Vil du vite hvordan du kan forhandle bedre med tillitsvalgte og øvrige ledelse før og under virksomhetens lønnsoppgjør?
  • Har du et behov for å kunne bli mer stødig på hvordan du forsvarer og argumenterer for dine valg?

  Mer solid forhandlingskompetanse hos HR kan gjøre at mulighetsrommet blir større og relasjonene mer fornøyde – selv når det butter i mot og uenigheter er synlig fra første stund.

  Møtene og forhandlingene med tillitsvalgte behøver ikke å bli årets nedtur, hvis du vet eksakt hvordan du skal kommunisere med denne gruppen i din virksomhet.

  Bedre Forhandlinger kan gi forhandlingshjelp og rådgivning 1:1. Om ønskelig kan dette gjøres i en gruppe med flere. Avhengig av ditt behov kan vi snakkes i nettmøte, telefonmøte, eller ved personlig oppmøte, slik at vi kan få kartlagt utfordringen og komme med løsningen som gir deg størst mulig trygghet i rollen som forhandlingsleder.

  Bedre Forhandlinger tilbyr:

  Entilen-møter med forhandlingscoaching til HR-ledelse (møte, nettmøte eller telefon)

  Live Chat

  Bedre Forhandlinger Hege Sandhaug, Telefon: (+47) 94 84 22 51 / Epost: hege@bedreforhandlinger.no