Har forhandlingene parkert?

  O

Bedre Forhandlinger kan som rådgiver og uavhengig samtalepartner bidra til å løse forhandlingssituasjoner for din bedrift.

Din bedrift forholder seg til kunder, partnere og andre aktører som har interesser i dere. 

Bedriftens forhandlingsstrategi  bør matche hvordan dere snakker og tenker omkring forhandlinger.

Bedre Forhandlingers starter med å kartlegge nåsituasjonen. Hvordan  snakker du som leder og resten av lederteamet i forhandlinger – hvor er dere i dag?

Hvordan dere snakker med kunder, partnere, leverandører, konkurrenter og andre der ute betyr noe. Din bedrift bør ha en forhandlingsstrategi – og ditt team behøver å forstå den sammen.

Bedre Forhandlinger tilbyr rådgivning til ledergruppen for å styrke bedriftens måloppnåelse. Bedre Forhandlingers nisje og produkt er rådgivning til forhandlingsutfordringene. Leveringsmetoden er tilpasningsdyktig. 

I en slik prosess er det få raske quick fix. Bedre Forhandlinger er trent i å se på strategi og praksis: hvordan vi kan bevege oss fra hva vi ønsker til hvordan få  det til å skje. 

Visjon:

Utfordringer på bedriftens områder innen forhandlinger kan finstemmes mer i tråd med bedriftens strategi og målsettinger.

Tillit

Hva gjør du når dialogen og forhandlingene med den andre har låst seg – når dere står steilt på hver deres side og ser ingen enighet i sikte?

Hvis dere i tillegg kommuniserer gjennom tredjeparter blir det ennå mer viktig å bevege seg tilbake til kjernen. Hvordan komme videre når det har låst seg og gamle forslag kun gjentas?

Hva er din bedrifts forhandlingsstrategi?
Hva tenker din bedrift omkring hvordan de ansatte forhandler?

Bedriften kan ofte tenke at det hele er så enkelt: -«Vi kjenner markedet vårt best, konkurrentene ut og inn, prisene som går opp og ned og vi vet jo hva kunden  og våre partnere vil ha. Prisen betyr alt.»

Bedre Forhandlinger kan tilby en liten utfordrerrolle. Hvorfor skal kunden fornye avtalen med akkurat din bedrift, sier du?

Slik kan mulighetsrommet bli større

Det er mulig å finne rommet der dere begge kan prates igjen og finne nye løsninger.

Hva var dere som ledere fornøyde med og hvor skjærte det seg? Hva kan vi lære av alt dette til neste gangs forhandlinger?

Av og til er valg av møtested avgjørende for å bevege en låst situasjon 

 

 

Hva er bedriftens forhandlingsstrategi? 

Hege Sandhaug i Bedre Forhandlinger har god trening i spenningsfeltet forhandlingsstrategi, utøvelse og evaluering av «forhandlingene som var».  

«En bedrift, organisasjon, kommune eller annen virksomhet avslører svært mye om hvem de er, når de snakker om sin forhandlingsstrategi». 

Bedre Forhandlinger har utviklet en enkel og forståelig metode for hvordan dere ledere sammen kan snakke omkring forhandlingsstrategi og hva den kan bety for bedriften i form av større handlingsrom.

Kanskje behøver spesielt du som leder og andre ledere i din bedrift litt sparring for å komme videre mot målet om å finstemme bedriftens forhandlingsstrategi. Muligens mer.

La oss snakkes, velkommen til å ta uforpliktende kontakt om muligheter og løsninger!

Taushetsplikt og tillit er en forutsetning.

Kontaktinformasjon:

E-post: hege@bedreforhandlinger.no

Telefon: 94 84 22 51

Hva gjør du når forhandlingene har låst seg?

Motparten står fast på sitt krav og du på ditt…det handler om prisen, kontrakten, verdier, relasjoner, omdømme, interesser og følelser. Hvordan løsne opp og og få til bevegelse etter at dialogen har stoppet opp?

Forhandlinger er gjerne fylt av følelser og uforutsigbarhet. Vi kan ikke styre motparten og ha kontroll over alt. Derfor stilles det høye krav til en god forhandler. Vi må kunne kommunisere klart og være bevisst på oss selv og andre.

Din suksess ved forhandlingsbordet henger nøye sammen med din evne til å lytte, stille de riktige spørsmålene og presentere idéer på en overbevisende måte.

Ofte hjelper det å konsultere en ekstern rådgiver som kan lese situasjonen fra et annet ståsted.

Velkommen til å ta kontakt med Bedre Forhandlinger for en uformell prat. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Bedre Forhandlinger tilbyr deg som er leder og ditt team i bedriften:

  • Individuell forhandlingsrådgivning
  • Uavhengig samtalepartner
  • Workshop for ledergruppen

Hege Sandhaug
Bedre Forhandlinger
Telefon: +47 94 84 22 52
E-post: hege@bedreforhandlinger.no