Hva gjør du når forhandlingene har låst seg?

Motparten står fast på sitt krav og du på ditt…det handler om prisen, kontrakten, verdier, relasjoner, omdømme, interesser og følelser. Hvordan løsne opp og og få til bevegelse etter at dialogen har stoppet opp?

Forhandlinger er gjerne fylt av følelser og uforutsigbarhet. Vi kan ikke styre motparten og ha kontroll over alt. Derfor stilles det høye krav til en god forhandler. Vi må kunne kommunisere klart og være bevisst på oss selv og andre.

Din suksess ved forhandlingsbordet henger nøye sammen med din evne til å lytte, stille de riktige spørsmålene og presentere idéer på en overbevisende måte.

Ofte hjelper det å konsultere en ekstern rådgiver som kan lese situasjonen fra et annet ståsted.

Velkommen til å ta kontakt med Bedre Forhandlinger for en uformell prat. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Bedre Forhandlinger tilbyr:

  • Strategisk rådgivning
  • Workshop
  • Kurs

 

Hege Sandhaug
Rådgiver forhandlinger og strategi
Telefon: +47 94 84 22 52
E-post: hege@bedreforhandlinger.no